Valsalva Manevrası

valsalva manevrası

Soluk yolu tıkandığında gerçekleştiri­len kuvvetli bir soluk verme girişimidir. Manevra, ses telleri sıkıca bir arada tu­tulduğu sırada yapılan bir soluk verme teşebbüsüyle doğal olarak gerçekleşir. Bu durum, örnek olarak bir hapşırığın başlangıcında oluşur. Burun delikleri ve ağız kapalı tutulduğunda bu manev­ra, basınç nedeniyle kulak zarında mey­dana gelebilecek bir hasarı (bkz. barotravma) önleyebilir.