dissekan anevrizma
Çoğunlukla aortun birinci bölümünü et­kileyen bir anevrizma (atardamar balon­laşması). Atardamarın iç katmanında olu­şan ve iç katmanın dış katmandan soyu­lup ayrılmasıyla sonuçlanan bir kopma nedeniyle meydana gelir. Bu, iç ve dış katmanlar arasındaki boşlukta kan top­lanmasıyla sonuçlanır. Bir dissekan anev­rizma yırtılabilir ya da aorttan çıkan kan damarlarını sıkıştırabilir, böylelikle de on­ların beslediği organlarda infarktüs (kan gelmemesi nedeniyle yerel doku ölümü)