Dissekan Anevrizma

dissekan anevrizma

?o?unlukla aortun birinci b?l?m?n? et?kileyen bir anevrizma (atardamar balon?la?mas?). Atardamar?n i? katman?nda olu??an ve i? katman?n d?? katmandan soyu?lup ayr?lmas?yla sonu?lanan bir kopma nedeniyle meydana gelir. Bu, i? ve d?? katmanlar aras?ndaki bo?lukta kan top?lanmas?yla sonu?lan?r. Bir dissekan anev?rizma y?rt?labilir ya da aorttan ??kan kan damarlar?n? s?k??t?rabilir, b?ylelikle de on?lar?n besledi?i organlarda infarkt?s (kan gelmemesi nedeniyle yerel doku ?l?m?)