Devic Hastal???

Devic hastal???

Bazen optik n?romiyelit denilen, g?rme sinirlerindeki ve omurilikteki liflerde demiyelinasyonun oldu?u ender bir du?rum. Bu durum g?rme sinirlerinin yang?lanmas?yla (bkz. optik nevrit) ba?la?yarak g?rme kayb?na yol a?ar. Omurga?n?n hastalanm?? b?lgesinden a?a??daki uzuvlarda ve g?vde k?s?mlar?nda uyu?uk?luk, kas g??s?zl??? ve koordinasyon kay?b? ataklar? da vard?r. Ek olarak, omurilik hasar? idrar ve barsak kontrol?n?n orta?dan kalkmas?na ve cinsel i?lev bozulma?s?na da yol a?abilir.