damar açıcı ilaçlar
Kan damarlarını açma etkisi gösteren bir ilaç grubudur. Bunlar içerisinde ACE inhibitörleri, alfa blokörleri, kal­siyum kanal blokörleri ve nitratlar bu­lunmaktadır. Bazı damar açıcı ilaçlar, kan damarlarının aşırı dararlması so­nucunda dokulara yetersiz miktarda kan gitmesiyle ortaya çıkan bazı hasta­lıkların tedavisinde de kullanılır. Gö­ğüs anjini vasküler hastalığı ve Raynaud rahatsızlığı bu tür hastalıklara örnek olarak gösterilebilir. Damar açıcılar ay­rıca hipertansiyon (yüksek kan basın­cı) ve kalp hastalığı (pompalama veri­minde düşüş) tedavilerinde de kullanı­lır. Damar açıcı ilaçlar, ciltte kızarıklar, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve bi­lek bölgesinde şişmelere neden olabilir. (Bakınız ayrıca antihipertansif ilaçlar)